Ako aktualizovať mobilný JugLogic na najnovšiu verziu

Aplikácia nejde spustiť / po zapnutí padá