Bilancia a zostatky v džbánoch

V JugLogicu máte voľnú ruku a môžete ovplyvňovať výpočty a zobrazovanú bilanciu podľa svojich potrieb. 


To však môže viesť v niektorých prípadoch k tomu, že sa bilancia a zostatky javia ako nesprávne zobrazené. V tomto návode nájdete niekoľko prípadov, ktoré môžu nastať a dokážete si ich dať ľahko do poriadku.


1. Kontrola časového filtra

V prvom rade skontrolujte, či časový filter zodpovedá vašim potrebám a či ho máte nastavený správne.


V bilancii sa počíta celková suma príjmov, výdavkov a rozdiel medzi nimi ako celková bilancia v danom období.


Zostatok džbánov sa počíta následovne (napr. džbán nevyhnutných potrieb):

 • suma celkových príjmov rozložená medzi džbány X percento džbánu nevyhnutných potrieb v danom časovom rozsahu
 • PLUS celková suma príjmov zaradená do džbánu nevyhnutných potrieb v danom časovom rozsahu
 • MÍNUS výdavky džbánu nevyhnutných potrieb.
 • PLUS prevody z iného džbánu do džbánu nevyhnutných potrieb
 • MÍNUS prevody z džbánu nevyhnutných porieb do iného džbánu.

Spočítanie zostatkov v jednotlivých džbánov by mal sedieť s celkovou bilanciou. Okrem jednej výnimky:


Ignorované príjmy a výdavky sa do zostatkov džbánov nezapočitávajú. 


Z tohto dôvodu vám suma jednotlivých zostatkov džbánov v porovnaní s celkovou bilanciou nemusí sedieť. Celková bilancia bude v porovnaní so zostatkami v džbánoch bude v tomto prípade ponížená o ignorované výdavky a navýšená o ignorované príjmy.


2. Premazanie pamäte

V ojedinelých prípadoch je potreba premazať lokálnu pamäť, ktorá sa nachádza vo vašom zariadení.


Pre premazanie lokálnej pamäte stačí kliknúť na ikonu dvoch šípok v pravom hornom rohu.


ZHRNUTIE

 • Výšku zostatkov v džbánoch ovplyvňujú:
 • príjmy rozložené podľa nastavení džbánov
 • príjmy zaradené do konkrétnych džbánov
 • výdavky jednotlivých džbánov
 • prevody
 • v zostatkoch džbánoch sa nezapočitávajú ignorované príjmy a výdavky

Pokiaľ spočítate svoje zostatky v džbánoch a líšia od celkovej bilancie, pri čom nemáte žiadne ignorované príjmy a výdavky, premažte pamäť podľa návodu vyššie. Pokiaľ vám tento postup nepomôže, kontaktujte nás a my váš podnet preveríme.