Ako si môžem zmeniť ručne zostatok v džbáne?

Pre ručnú zmenu zostatku v džbáne najskôr vypnite časový filter:


S vypnutým časovým filtrom prejdite kurzorom myši na zostatok džbánu, ktorý chcete upraviť a kliknite na ikonu ceruzky:


Následne v upravovacom móde nastavte nový zostatok, ktorý chcete, aby vstúpil do platnosti a nastavenie potvrďte.Po potvrdení, že všetko prebehlo v poriadku, začne JugLogic počítať s novým zostatkom. Všetky príjmy a výdavky s dátumom PRED touto úpravou JugLogic prestane počítať do zostatku džbánu.