Ako zmeniť jazyk a nastaviť JugLogic do češtiny alebo angličtiny

Pre zmenu jazyka aplikácie JugLogic: 


1.prejdite do svojho profilu2. Kliknite na "Upraviť profil"3. Vyberte si požadovaný jazyk a zmenu uložte. Po uložení sa JugLogic automaticky načíta vo zvolenom jazyku